Gå til hovedindhold

Om Bevæg dig for livet - Frederiksberg

Indhold

  Hvem er vi?

  I januar 2023 blev der indgået en ny aftale om ”Bevæg dig for livet – Frederiksberg”. Det skete efter fem års arbejde med kommunens første visionsaftale, der løb fra 2017 til 2022. Parterne bag den nye aftale er Frederiksberg Kommune, Danmarks Idrætsforbund, DGI og Frederiksberg Idræt (FIU).

  Hvad vil vi? 

  Vores vision lyder:

  Vi arbejder helt konkret for, at alle borgere på Frederiksberg har let og lige adgang til attraktive motions- og idrætsfællesskaber. Vi fremmer motion drevet af lyst og engagement – og inspirerer borgerne til at leve et aktivt liv.

  Vores mål med "Bevæg dig for livet – Frederiksberg" er stadig at fremme idrætsdeltagelsen på Frederiksberg og øge antallet af medlemmer i idrætsforeningerne og andre motionsfællesskaber. Der er især fokus på at aktivere seniorer, samt piger/kvinder og børn.

  Samtidig er fokus med denne aftale også at påvirke faktorer, som har en mere indirekte betydning for idrætsaktiviteten, nemlig frivillighed, faciliteter samt idrætsudbuddets omfang og synlighed.

  Vi lykkes med aftalen, når:

  1. Flere bidrager aktivt til og løfter opgaver i idrættens fællesskaber

  2. Vi skaber plads til endnu flere aktive i byens rum og rammer

  3. Markant flere borgere bliver motionsaktive (f.eks. piger/kvinder, børn og ældre)

  4. Aftaleparternes indsatser spiller sammen med andre aktørers sociale tiltag, og understøtter en højere grad af deltagelseslighed f.eks. ift. ensomme ældre og sårbare børn og unge

  Aftalens succes måles gennem flere sigtepile for arbejdet: Via medlemstal i idrætsforeningerne (hvor vi sigter på 3.000 flere medlemmer i 2027 svarende til en medlemstæthed på 26,4%), via show-ups på igangsatte aktiviteter, og via erfaringer fra gennemførte processer og tiltag, som indikerer, at vi er på vej til
  at lykkes med vores mål.

  Download visionsaftalen her (pdf)

  Obs: Visionsaftalen inkl. bilag kan rekvireres hos projektleder Marianne Hovmand Skov - se kontaktinformationerne nedenfor.

  Kontakt os

  Bevæg dig for livet - Frederiksberg er et partnerskab mellem DIF, DGI, FIU og Frederiksberg Kommune. I praksis vil du som forening typisk møde

  • Projektleder, Bevæg dig for livet - Frederiksberg, Marianne Hovmand Skov, 28 98 00 76, mask05@frederiksberg.dk
  • Frederiksberg Idræts idrætskonsulent og teamleder, Karina Ildor Jacobsgaard, 22 37 42 29, karina@fiu-frederiksberg.dk
  • Kommunikationskonsulent hos DGI Storkøbenhavn, Anna Marie Birkbak, 24 37 23 28, anna.marie.birkbak@dgi.dk
  • Idrætskonsulenter fra DGI eller dit specialforbund under DIF

  Hvad kan vi hjælpe med?

  Parterne bag "Bevæg dig for livet - Frederiksberg" fortsætter med at gøre, hvad vi kan, for at understøtte udviklingen af faciliteterne til idræt og bevægelse på Frederiksberg. Når din forening vil gøre flere borgere idrætsaktive, kan vi gennem Bevæg dig for Livet hjælpe med spørgsmål som:

  • Hvordan bliver vores aktiviteter attraktive for flere?
  • Hvordan tiltrækker vi nye medlemmer?
  • Hvordan fastholder vi nuværende medlemmer, når de skifter aldersgruppe?
  • Hvordan laver vi træning på tværs af generationer?
  • Hvordan får vi flere instruktører?
  • Hvordan skaber vi større engagement blandt medlemmerne?
  • Hvordan skaber vi mere engagement og får flere til at involvere sig aktivt i klubben?
  • Hvordan kan vi hjælpes på vej med vores ansøgning, hvis vi vil søge DIFs og DGIs foreningspulje? – læs mere her

  Du kan også læse mere om vores indsatser og fokusområder på siden Sådan arbejder vi. Her kan du også se, hvordan du søger midler til et projekt eller en ide, du har.

  Interesseret i vores resultater?

  Vil du gerne se mere til de resultater, som Bevæg dig for livet i samarbejde med foreninger, idrætsaktører, institutioner og organisationer har bidraget med? Så kan du her se et udklip af, hvad der er sket gennem de sidste tre år.