Gå til hovedindhold

Bevæg dig for livet fortsætter på Frederiksberg

Frederiksberg Kommune fortsætter samarbejdet om at få flere borgere til at dyrke idræt og motion og indgår ny visionsaftale med DGI, DIF og FIU for perioden 2023-2027.

Fra venstre: Næstformand i DGI Storkøbenhavn, Pia Nisted; Borgmester i Frederiksberg Kommune, Michael Vindfeldt (S); Formand i DIF, Hans Natorp; Formand for Frederiksberg Idræt (FIU), Michael Christiansen; formand for DGI, Charlotte Bach Thomassen.

Indhold

  Den 31. januar underskrev Frederiksberg Kommune en ny visionsaftale for Bevæg dig for livet sammen med DGI, DIF og FIU. Aftalen gælder for perioden 2023-2027, og i den forpligter parterne sig til at fortsætte indsatsen for at få flere motionsaktive borgere på Frederiksberg. 

  Borgmester Michael Vindfeldt (S) glæder sig over, at samarbejdet fortsætter: 

  "Jeg er glad for, at vi fortsætter det gode samarbejde om at gøre det let og inspirerende at leve et aktivt liv på Frederiksberg. I aftalen bygger vi videre på de mange gode indsatser, der allerede foregår i byen og vi sætter et særligt fokus på pigerne, børnene, seniorerne og de frivillige kræfter", siger han. 

  Frederiksberg Kommune er den første kommune i landet, der forlænger samarbejdet med DIF og DGI i fem nye år. Aftalen vil sætte gang i en række initiativer med det formål at øge motionen blandt alle borgere gennem dagtilbud, skoler og samarbejde med en række idrætsforeninger og ældreaktører. Der vil blive skabt flere muligheder for børn til at deltage i foreningslivet, frivilligheden vil blive styrket, og der vil blive udviklet attraktive motionstilbud specielt til piger.

  "I den nye aftale sætter vi endnu flere kræfter ind på at få børn og flere piger med. Motion og idræt gør os glade og skaber trivsel, og vi kan desværre se, at særligt pigerne er mindre idrætsaktive end drengene. Det skal vi have gjort noget ved, så pigerne også oplever glæden ved at mødes i aktive fællesskaber", siger Lotte Kofoed (SF), formand for Bevæg dig for livet – Frederiksberg.

  De nationale idrætsparter er glade for, at Bevæg dig for livet – Frederiksberg fortsætter med at inspirere endnu flere til et liv i bevægelse.  

  "En koordineret indsats på tværs af kultur, sundhed, børn, uddannelse og idræt er afgørende, hvis man vil have endnu flere til at bevæge sig mere. Derfor er vi glade for, at Frederiksberg, som den første visionskommune, har valgt at fortsætte det gode samarbejde," siger formand for DIF, Hans Natorp.

  "Bevæg dig for livet på Frederiksberg har skabt gode resultater med flere aktive seniorer. Nu retter vi også blikket mod børnene og særligt pigerne, og jeg er sikker på, at vi med den nye aftale får skabt endnu flere muligheder for at frivillige og aktive fællesskaber vil give mere bevægelse og styrket trivsel hos børn og unge", siger formand for DGI, Charlotte Bach Thomassen. 

  Også lokalt er der glæde over den nye aftale om Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg.

  "Gennem de seneste år har vi fået et tæt samarbejde med de mange gode aktører på Frederiksberg. Vi glæder os til at fortsætte dialogen og den videre udvikling af foreningslivet, så endnu flere dyrker idræt og motion", siger Peder Nedergaard, formand i DGI Storkøbenhavn.

  "Jeg er glad for, at FIU er en del af visionsaftalen 'Bevæg dig for livet', fordi det blandt andet giver os mulighed for at arbejde tæt sammen om at styrke frivilligheden på idrætsområdet. Det bliver en stor og vigtig opgave at hjælpe med at rekruttere og fastholde instruktører og frivillige i foreningerne, så vi sammen kan lykkes med at skabe et bredere idrætsudbud," siger formand for FIU, Michael Christiansen.

  For yderligere information

  Kontakt til borgmester Michael Vindfeldt gennem presse- og kommunikationschef Martin Jensen, telefon 28 98 20 74.
  Formand for Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg, Lotte Kofoed, telefon 28 71 92 86

  Fakta

  • Aftalen om ”Bevæg Dig For Livet – Frederiksberg 2023-27” er tiltrådt af kommunalbestyrelsen den 5. december 2022. FIU, DGI Storkøbenhavn, DGI og DIF er alle aftaleparter med kommunen. Det er nyt, at FIU er med som aftalepart – i den gamle aftale var FIU alene en samarbejdspartner, men ikke formel part i aftalen.
  • Bevæg Dig For Livet – Frederiksberg går på tværs af alle fagområder i kommunen. Projektledelsen er forankret i Kultur- og Fritidsafdelingen, men der er skabt en netværksorganisation, hvor repræsentanter fra såvel Børne- og Ungeområdet, Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og By- Kultur- og Miljøområdet indgår.
  • Der er indtil videre sat kommunale udviklingsmidler af (500.000 kr. pr. år) i 2023 og 2024 – i 2024 vurderes det økonomiske grundlag for det videre samarbejde på baggrund af de første erfaringer.