Gå til hovedindhold

Nye tal: Mange flere medlemmer i idrætsforeningerne i Frederiksberg Kommune

Pressemeddelelse: Idrætsforeningerne i DGI og DIF i Frederiksberg Kommune gik frem med 1.132 medlemmer i 2022. På landsplan er der flere medlemmer i idrætsforeningerne end nogensinde før.

Indhold

  I to år stak coronapandemien en kæp i aktivitetshjulet, men i 2022 kom idrætsforeningerne for alvor tilbage. Også når det kom til antallet af medlemmer. 

  Faktisk kom foreningerne i DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) så stærkt tilbage, at de på landsplan nu har flere medlemmer end før coronapandemien. De netop offentliggjorte medlemstal for 2022 viser således, at idrætsforeningerne havde en samlet fremgang på 110.878 medlemmer i forhold til året før og dermed kom op på 2.339.654 medlemmer - det højeste antal nogensinde.

  Også i Frederiksberg Kommune var der i 2022 fremgang i idrætsforeningernes medlemstal. Stigningen lyder på 1.132 flere medlemmer, så der nu er 25.884 medlemmer i 71 idrætsforeninger i kommunen.

  Lotte Kofoed, Rådmand og Formand for Bevæg Dig For Livet – Frederiksberg, udtaler i den forbindelse:

  ”Foreningerne på Frederiksberg skal have kæmpe ros for deres gode arbejde. Under Corona blev de ved med at være relevante for medlemmerne og nu er der endnu flere, der har oplevet de gode fællesskaber. Jeg glæder mig til at fortsætte samarbejdet med dem i Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg, hvor vi arbejder for at få endnu flere med – både blandt de yngste og de ældste borgere i kommunen.”

  Begejstrede idrætspolitikere

  I 2019 var der for første gang over 2,3 millioner medlemmer i idrætsforeningerne i DGI og DIF på landsplan. I coronaåret 2020 mistede foreningerne 90.000 medlemmer, mens det følgende år bød på en lille fremgang trods fortsatte restriktioner og flere nedlukninger. I 2022 blev tabte medlemmer så vundet tilbage - og endnu flere kom til.

  Formand for DGI Storkøbenhavn, Peder Nedergaard, udtaler:

  ”Vi har i en række år haft et rigtig godt og tæt samarbejde med både foreningsidrætten, kommunen og Frederiksberg Idrætsunion, hvor vi netop også er blevet enige om at forlænge vores fælles visionsaftale med henblik på, at give endnu flere borgere mulighed for at deltage i foreningsidrættens fællesskaber. Vi glæder os derfor både over, at foreningerne også i 2022 har oplevet en rigtig flot medlemsfremgang samt til de kommende års forsatte samarbejde.”

  Det synspunkt deler DIF’s formand, Hans Natorp:

  ”Det er en fantastisk udvikling og vidner om, at danskerne har savnet de gode idrætsfællesskaber. Ud over de mange uvurderlige frivillige skylder vi også en stor tak til kommunerne, der har støttet deres lokale foreninger gennem nogle svære år.”

  Visionsarbejdet fortsætter

  Siden 2015 har DGI og DIF arbejdet sammen om ’Bevæg dig for livet-visionen’ med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden. Målet er, at Danmark er verdens mest idrætsaktive nation, og at flest mulige borgere motionerer.

  Her har ’Bevæg dig for livet’ blandt andet nytænkt en række idræts- og motionsaktiviteter og skabt koncepter som ’Fodboldfitness’, ’Five-a-side Håndbold’ og ’Voksenfjer’, der gør det nemmere for alle at være med. Derudover er der iværksat en lang række indsatser i de såkaldte visionskommuner, hvor der bl.a. er fokus på aktive fællesskaber for unge under uddannelse, på tiltag for langtidsledige og socialt udsatte, på motionstilbud for ældre og meget mere. 

  Samarbejdet med kommuner, idrætsforeninger og andre partnere fortsætter, og DIF og DGI vil skubbe på for at få endnu flere med i foreningernes fællesskaber. Foreløbigt er der glæde over den flotte fremgang i 2022, hvor idrætter som fodbold og svømning var med til at trække den samlede medlemsfremgang op.

  Fakta om medlemstal

  Det samlede medlemstal for idrætsforeningerne i DGI og DIF på 2.339.654 unikke medlemmer er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlemmer af begge organisationer. Tallet er for kalenderåret 2022, og et medlem tæller med i statistikken, når der er tale om et medlemskab i mindst tre måneder af året.   
  Fra morgenstunden d. 29. marts kan du på www.dif.dk/medlemstal og www.dgi.dk/medlemstal se medlemstallene for de to idrætsorganisationer og dykke dybere ned i dem.

  Om ’Bevæg dig for livet’

  Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. En ambitiøs vision, som DGI og DIF arbejder for at indfri med støtte fra TrygFonden og Nordea-fonden. ’Bevæg dig for livet’ er den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie, og startskuddet lød i 2015. Siden har ’Bevæg dig for livet’ bl.a. udviklet nye idrætskoncepter, tilbudt rådgivning, gennemført kampagner og stået bag events som Royal Run. Derudover var der 25 såkaldte visionskommuner i 2022, som har forpligtet sig til at arbejde målrettet med visionen.

  Kontakt:

  Lotte Kofoed, Rådmand og Formand for Bevæg Dig For Livet – Frederiksberg: 28 71 92 86
  Peder Nedergaard, formand for DGI Storkøbenhavn: 42 55 75 50
  Hans Natorp, formand i DIF: 31 44 40 15

  For spørgsmål til tal:

  Kasper Lund Kirkegaard, idrætspolitisk konsulent i DGI Storkøbenhavn, Team Politik og Analyse: 29 74 49 82
  Thomas Baagø-Rasmussen, analytiker i DIF Analyse: 21 31 65 75