Gå til hovedindhold

OPEN CALL: Har du ideer, der får flere piger til at dyrke motion?

Piger og kvinder er underrepræsenterede i foreningslivet på Frederiksberg. Lige nu søger vi din hjælp til at skabe aktiviteter, der øger antallet af piger i skolealderen i eksisterende og nye motionsaktiviteter.

Indhold

  Blandt unge, der oplever mistrivsel, er der en overvægt af piger og unge kvinder. Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg ønsker at fremme motionstilbud, der motiverer især piger til at tage aktiv del i motionsfællesskaber, uanset om de har udfordringer med trivsel eller ej.

  Lige nu søger vi din hjælp til at skabe aktiviteter, der øger antallet af piger i skolealderen i eksisterende og nye motionsaktiviteter. Det kan være i foreningslivet eller på andre arenaer, hvor det giver mening for pigerne at mødes i et motionsfællesskab.

  Vi hjælper initiativer på vej, der har potentiale for at få mange flere piger i gang med motion hver uge. På sigt skal ideen kunne bære sig selv eller opnå bæredygtig drift på anden vis. Men er der brug for økonomi til at komme i gang, til at prøve af eller måske anskaffe udstyr, så har Bevæg Dig For Livet – Frederiksberg midler til at hjælpe. I 2023 har vi ca. 100.000 kr. til forskellige pigeinitiativer. Første ansøgningsfrist er den 12. juni 2023.

  Måske har du ideer, som:

  • rekrutterer piger systematisk til idræts- og motionsaktiviteter via fritids- og ungdomsklubber, ungdomsskolen og/eller kommercielle parter.
  • etablerer træningsfællesskaber blandt piger med nye aktiviteter som TikTok-dans, pickl-ball, kæphest, spikeball eller lignende
  • skaber træningsmiljøer, som svarer til pigers behov (men som ikke nødvendigvis kun tiltrækker piger) - for eksempel mere fleksible træningstider, færre træninger pr. uge, mere vægt på det sociale fællesskab og præstationsfrie rum
  • styrker kompetencer blandt piger og kvinder i forhold til at være trænere og ledere
  • motiverer flere piger til at fortsætte med at dyrke idræt, også når de bliver teenagere.

  Det kan også være, at du arbejder med større grupper af piger til dagligt, som gerne vil have (flere) motionsaktiviteter ind i deres hverdag, der hvor de i forvejen færdes.

  Ansøgningsfrist Mandag den 12. juni kl. 10.00 (svar kan forventes ultimo juni 2023).
  Økonomi Der er afsat 100.000 kr. til pigeinitiativer i 2023, som forventes fordelt på flere ansøgere.
  Periode Tiltag kan tidligst starte den 1. juli 2023, og det er muligt at søge til indsatser over flere år.
  Målgruppe Piger i skolealderen (6-16 år) og evt. på ungdomsuddannelser. Bemærk, at initiativer, der også involverer drenge, er velkomne, så længe det er sandsynligt, at især flere piger bliver idrætsaktive.
  Faciliteter Hvis du ikke allerede kender et sted, der kan bruges til idræt, kan vi hjælpe med adgang til skolekunstgræsbaner eller mindre gymnastiksale/ træningssale om aftenen eller i weekenden
  Hvem står bag? Bevæg Dig For Livet - Frederiksberg er et 5-årigt partnerskab mellem DIF, DGI, DGI Storkøbenhavn, FIU og Frederiksberg Kommune. Vi har fokus på at skabe attraktive motions- og idrætsfællesskaber, der bl.a. motiverer piger og unge kvinder til at leve et aktivt liv. Lad dig evt. inspirere her: Flere piger og kvinder i idrætsforeninger (dgi.dk) og Gode idrætsmiljøer for piger (dif.dk)

  Understøtter din idé følgende punkter:

  • Vil din ide får flere piger i gang med motion på jævnlig basis?

  • Skaber din ide et godt fællesskab for pigerne, hvor de kan være sig selv?

  • Kan man deltage, selvom man ikke har prøvet aktiviteten før?

  • Kan man nøjes med at deltage 1-2 gange om ugen?

  • Giver det god træning og får pigerne grinet sammen undervejs?

  • Er det sandsynligt, at der løbende kommer flere piger med?

  • Kan din aktivitet fortsætte uden projektmidler på sigt?

  Bemærk, at Bevæg Dig For Livet kun støtter initiativer, der bidrager til rekruttering af deltagere til motionsaktiviteter på regelmæssig basis og ikke enkeltstående events. Desuden kræver Bevæg Dig For Livet en sandsynlighed for, at initiativerne vil kunne fortsætte, når støtten ophører.

  Svar på nedenstående spørgsmål eller brug dette skema:

  • Præcisér den målgruppe I vil arbejde med, fx aldersgruppe, piger i et bestemt område eller lignende.

  • Beskriv jeres ide: Hvilke motionsaktiviteter vil I sætte i gang, hvor skal det foregå og hvordan bliver det træningsmiljø I vil skabe?

  • Hvor mange deltagere regner I med/håber I på deltager?

  • Hvilke PR-tiltag gør I, for at få flere piger med fra start – og hvordan rekrutterer I undervejs?

  • Angiv, hvem der er med til at sætte initiativet i værk, herunder tovholdere, samarbejdspartnere, mobiliserede pigegrupper og frivillige.

  • Angiv succeskriterier: Hvad skal lykkes, for at I betegner jeres initiativ som en succes, herunder antal deltagere, frivillige osv.

  • Tidsplan: Hvad gør I hvornår? Hvornår ved I, om I lykkes?

  • Hvordan sikrer I, at aktiviteter kan fortsætte på jævnlig basis uden tilskud fra Bevæg Dig For Livet? (driftsøkonomi, fortsat rekruttering af deltagere, frivillige mv.)

  • Hvilke indtægter og udgifter forventer I – hvad bidrager I selv med, hvad søger I tilskud til?

  Hvis du har spørgsmål eller behov for sparring inden ansøgning, kan du kontakte projektleder Marianne Hovmand Skov på 28 98 00 76 eller via mask05@frederiksberg.dk