Holdspil på H.C. Ørsted Gymnasiet

H.C. Ørsted Gymnasiet sætter fokus på sundhed, fairplay, holdånd og fællesskabet blandt eleverne gennem holdspil. Onsdag d. 26/9 afholdte skolen holdspilsdag, hvor alle skolens 400 elever prøvede kræfter med håndbold, floorball og fodbold.

Alle kan være med 

Med skolens hjælp har Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet i samarbejde med DFI og DGI, Bevæg dig for livet, DHF, DBU og Floorball Danmark udviklet motionseffektive holdspil, der hverken kræver erfaring eller sportshaller.

Eleverne kan få bevægelse, sundhed og fællesskab med andre ind i hverdagen på skolen. Der spilles på mindre baner, i kortere intervaller og med færre deltagere på holdene. Det giver masser af boldkontakt, høj intensitet og rigtig god træning. Spillene er udviklet, så alle kan være med. Det handler om at have det sjovt og ikke nødvendigvis om at vinde. 

Holdspil som en fast del af skolelivet 

I forbindelse med holdspilsdagen starter H.C. Ørsted Gymnasiet et 8 ugers forløb med træning efter skoletid på skolen. Her kan eleverne mødes og spille holdspil sammen. Derudover får udvalgte elever mulighed for at tage en instruktøruddannelse, så de selv kan føre aktiviteterne videre på skolen.

Tidligere har eleverne ikke haft mulighed for at dyrke idræt på skolen, ved mindre de valgte idræt som valgfag. Ved at indføre holdspil efter skole får eleverne et tilbud om at bruge skolens faciliteter uden at skulle bedømmes for deres indsats. 

Holdspil skaber sundhed og velvære

Center for Holdspil og Sundhed har via målrettet forskning og konkrete resultater de senere år dokumenteret, at idræt, boldspil og aktiviteter, som vi dyrker sammen med andre, har signifikante positive effekter på alt fra livsstilssygdomme, sundhed og velvære til børn og unges indlæring i skolen.

Fordelen ved de korte, intervalprægede spil er, at de giver en større belastning på hjertet, hvilket har en positiv indvirkning på den fysiske sundhed. Holdspil kan derfor være en af nøglerne til at holde pleje-, omsorgs-, behandlings- og sundhedsudgifter nede i en fremtid, hvor vi sidder mere stille, slider kroppen ned og der bliver flere ældre.

TV2 Lorry dækkede Holdspilsdagen - www.tv2lorry.dk/nyheder/26-09-2018/1930/holdspil-i-kantinen-kan-give-ro-...