Hjælp til markedsføring


Udbyder I træning, men mangler deltagere på jeres hold? Er I ved at oprette nye hold og har brug for at nå ud til nogle andre målgrupper end dem, I plejer at kommunikere til? Eller har I en event eller et andet arrangement, som I gerne vil invitere flere end jeres egne medlemmer til?

På denne side har vi samlet nogle tips og tricks, I kan benytte jer af, hvis I gerne vil have mange personer i tale på en gang.

Sociale medier
En let tilgængelig adgang til deling af diverse arrangementer og hold er via de sociale medier, hvor mange facebooksider er klar til at dele jeres begivenheder i deres netværk. Hvis jeres egen forening har en facebookside, kan I selv oprette en begivenhed, som så derefter kan deles på forskellige facebooksider, som passer netop jeres segment. I oprettelsen af en begivenhed bør følgende oplysninger beskrives:

 • Beskrivelse af træningen/aktiviteten 
 • Hvem kan være med? 
 • Hvorfor skal man komme?
 • Praktisk info: Hvor, hvornår, tilmelding og pris
 • Er der en kontaktperson, man skrive/ringe til 
 • Et par fotos fra aktiviteten (hvis muligt)

I kan se et eksempel på en facebookbegivenhed hér

Herunder kan I se hvilke facebooksider der passer jeres segment.

 • Spring for livet: Over 2.500 følgere på Facebook. Spring for livet giver mulighed for at aktive seniorer kan mødes og være sammen om fysisk aktivitet. Det sker via åbne træninger i foreninger, aktivitetscentre og meget mere. Spring for livet er et samarbejde mellem en lang række aktører, heriblandt DGI Storkøbenhavn og Frederiksberg Kommune. Se Facebooksiden hér
 • Din træning: Facebook-gruppe med næsten 5.000 følgere. Siden administreres af DGI Storkøbenhavn, og arbejder målrettet på at udvikle idrætsforeninger og styrke motion og breddeidræt i Storkøbenhavn. Siden henvender sig primært til folk som allerede er fysisk aktive. Se Facebooksiden hér
 • Sund Frederiksberg - Sundhedscentret Frederiksbergs facebookside med næsten 2.000 følgere, deler gerne begivenheder vedrørende fysisk aktivitet. Se deres Facebookside hér
 • Frederiksberg Kommunes facebookside - Har over 10.000 følgere og er typisk Frederiksbergborgere og henvender sig derfor meget bredt. Siden deler ikke enkelte begivenheder for enkelte foreninger, men deler gerne nyheder og aktiviteter der når bredere ud på tværs af foreninger og aktiviteter. Se Facebooksiden hér
 • FIU:  Frederiksberg Idrætsunions facebook henvender sig primært til Frederiksbergs Idrætsforeninger. FIU har over 50 idrætsforeninger og repræsenterer over 19.000 medlemmer. Henvender sig primært til personer som i forvejen er foreningsaktive. Læs mere hér

 

Trykte medier og digitale nyhedsbreve

 • By-og-Kultur Magasinet i Frederiksberg - udkommer fire gange årligt, hvor det er er muligt at få indrykket en artikel om en kommende begivenhed eller en spændende historie. Læs mere her
 • Infomailen til børnefamilier - sendes ud hver måned til godt 1.000 mailadresser. Informationerne er aldersopdelte og skal leveres i bestemt format. Se eksempel på infomailen her - og kontakt børnekulturkonsulent Kristina Bendeke på krbe02@frederiksberg.dk, hvis du har en aktivitet, du gerne vil have med på listen
 • Seniorindstikket – Udkommer en gang årligt i august, og deadline for at få noget trykt er her inden sommerferien. Henvender sig til seniorer over 60 år. Se seneste udgave her
 • FIUs nyhedsbrev:  Frederiksberg Idrætsunion er en medlemsorganisation for Frederiksbergs Idrætsforeninger. Organisationen har over 50 idrætsforeninger, og repræsenterer over 19.000 medlemmer. Henvender sig primært til personer, som i forvejen er foreningsaktive. Læs mere hér

Lokale medier
Et af de største lokale medier på Frederiksberg er Frederiksberg Bladet som uddeles til mange tusind husstande hver uge om tirsdagen. Avisens redaktion kan kontaktes på red@frederiksbergbladet.dk, hvis I har den gode historie eller en større kommende begivenhed, som I mener kunne have interesse for mange Frederiksberg-borgere.

Derudover sender Frederiksberg Lokal TV to timer ugentligt. LokalTV har en seerskare på 60.000 seere i hovedstadsområdet, og sender ofte historier fra lokale foreninger.

Vil I vide endnu mere?
Så kan I også læse mere og få endnu flere kommunikationsråd i DGI´s 7 kommunikationstrin hér eller finde inspiration og værktøjer til hvordan jeres idrætsforening kan få endnu flere – og ikke mindst tilfredse medlemmer hér.

I er også velkomne til at bruge os til hjælp. Vi giver gerne sparring på hvilke kommunikationskanaler, der kan supplere det, som I selv kan gøre - og vi lægger også løbende nyheder her på siden. Kontakt os her, hvis du har en aktivitet eller begivenhed, du gerne vil have os til at hjælpe med at få flere til at opdage.